Dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania:

 

  1.  Statut
  2.  Deklaracja przystąpienia do Klubu
  3.  Wniosek o przyznanie licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych
  4.  Zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd klubowicza niepełnoletniego
  5.  Lista uczestników zawodów - RODO