^ Do góry

Historia

Klub powstał z inicjatywy Andrzeja Sokołowskiego, który wraz z kolegą Józefem Klocem wędkując na Białej Głuchołaskiej spotykał młodych muszkarzy łowiących na sztuczna muchę. Ludzie Ci byli pełni entuzjazmu dla wędkarstwa muchowego i chłonni na wiedzę o technice wędkowania. Wtedy to padł pomysł wspólnego wędkowania i  wspólnego poszerzania "muchowych" horyzontów. Entuzjazm młodych ludzi nie dawał spokoju Andrzejowi Sokołowskiemu, który publikował na łamach lokalnej prasy swoją wędkarską rubrykę i  zaproponował w niej pierwsze spotkanie ludzi interesujących się wędkarstwem muchowym i Białą Głuchołaską.

U-Pana-Władzia-w-Zabrzeży--.jpgDariusz-Wojewódka-i-Tomasz-Rauch.jpgRobert-Błażejowski-i-Marek-Janik.jpgRobert-i-Tomek.jpgRobert-Błażejowski-i-Tomasz-Rauch.jpgTomasz-Rauch-i-Jerzy-Rachwał.jpgPierwsze-pikniki---Tomasz-Rauch-i-Robert-Błażejowski.jpgEskapady---Robert-Błażejowski-i-Jerzy-Rachwał.jpg
Pierwsze wspólne spotkania nad wodą nie "zwabiły" wielu muszkarzy, lecz kiedy w organizowaniu sekcji muchowej pomogła ówczesna Rada Koordynacyjna Nyskich Kół Wędkarskich udostępniając lokum na spotkania - coś ruszyło. W ten sposób w 1991 roku powstała Sekcja Muchowa "ALEXANDRA", która przekształciła się później w Klub Muchowy a Andrzej Sokołowski został pierwszym jego prezesem.

27 marca 1991 odbyło się zebranie założycielskie w Kole PZW Nr 1 w Nysie, na którym 18 członków wybrało pierwszy Zarząd Klubu.

dr-Andrzej-Sokołowski-Prezes-Klubu-w-latach-1991-1997.jpgAndrzej-Swoboda-Prezes-Klubu-w-latach-1997-2001.jpgAdam-Litwin--Prezes-Klubu-2001-2018.jpg
Zarząd Klubu od samego początku swojej działalności szukał kontaktu z innymi pasjonatami muchy, którzy zrzeszali się w kluby lub sekcje. Efektem tego było nawiązanie współpracy w innymi klubami: Chroboczek z Zabrza oraz Streamer Klub z Jeleniej Góry. Koledzy z "Chroboczka" byli gośćmi na 5-leciu "Alexandry", które odbyło się w Morowie nad Białą Głuchołaską.
5l (3).jpg5l (2).jpg5l (4).jpg5l (1).jpg
W tych czasach Klub był inicjatorem oznakowania rzeki, sprzątania jej brzegów. W roku 1993 nyscy muszkarze podnieśli "klubowy wymiar" lipienia w Białej Głuchołaskiej do 33 cm. W roku 1997 prezesem Klubu został Andrzej Swoboda, który piastował to stanowisko do  roku 2001. W tym czasie Biała Głuchołaska przeżywała poważne problemy związane z zatruciem ale Klub stanął na wysokości zadania. Poprzez prowadzoną w mediach akcję zdołano zidentyfikować winowajcę i doprowadzić do sprawy oraz wyegzekwowania kary a fundusze przeznaczyć na zarybienia. 1997 to rok pamiętnej powodzi, która sprawiła, że Biała musiała przejść szereg prac regulacyjnych a tym samym rybostan musiał być szczególnie chroniony. Wewnętrzne ustalenia mające na celu ochronę lipieni i pstrągów sprawiły, że rzeka "powstała" i już po kilku latach znowu cieszyła wędkarzy pięknymi rybami. W gronie „alexandrowiczów” znaleźli się ludzie, którzy tak jak Wacław Rauch pisali o Białej Głuchołaskiej, prowadzili polemiki na łamach lokalnej prasy związane z ochroną środowiska i mądrym zagospodarowaniem wód, w których żyły lipienie i pstrągi. Z czasem zaczęto traktować nas jako gospodarza Białej i liczyć się z naszym głosem a członkowie Zarządu Klubu wraz z Biurem Okręgu Opole zapraszani byli do konsultacji społecznych związanych z regulacjami i innymi pracami nad naszą piękną rzeką.

Puchar_Ostatka_2005.jpgPuchar-Wisły.jpgDunajec-Jerzy-Rachwał,-Piotr-Sołtysik-i-Andrzej-Swoboda.jpgPiknik-nad-Białą-Głuchołaską.jpgBóbr-we-Wleniu--Jerzy-Rachwał-i-Tomasz-Rauch.jpgWacław-Rauch--Działacz,-publicysta,-pasjonat-muszkarstwa.jpgSprzątanie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej.jpgZalesianie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej.jpgWleń.jpgZarybienie-Białej-Głuchołaskiej.jpgpocz10.jpgpocz5.jpgRozpoczęcie-Sezonu--Bóbr---Wleń-1994.jpgSprzątanie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej-2.jpgPierwsze-Mistrzostwa-Polski-z-udziałem-ALEXANDRY.jpgSprzątanie-Świata-1993.jpg

W latach 2001-2018 prezesem był Adam Litwin, który wraz z zarządami wyznaczył cztery podstawowe filary działalności Klubu: ekologię, sport, turystykę wędkarską oraz promocję muszkarstwa. Działalność oparta na tych filarach okazała się trafiona a grono klubowiczów zaczęło się rozrastać o nowych muszkarzy z Opola, Kędzierzyna, Brzegu, Dobrzenia Wielkiego, Głuchołaz itp. W roku 2001 ruszyła również jedna z pierwszych klubowych stron internetowych, która działa do dzisiaj pod adresem www.alexandrafly.pl.

W roku 2006 Klub obchodził swoje 15-lecie. Impreza odbyła się w Głuchołazach a wśród zaproszonych gości byli Prezes PZW Opole Zygmunt Czekański, dyrektor Biura PZW Opole Zbigniew Świderski, Prezes Koła Nysa 2 Tadeusz Maksym oraz Koledzy z klubów "Thymallus" Opole, "Chroboczek" Zabrze oraz muszkarze z Polanicy. W czasie imprezy odbyły się zawody wędkarskie, które wygrał Edward Chrost "Ecik" z "Chroboczka" przed Andrzejem Popkiem i Januszem Węgrzynem.

Wacław-Rauch-i-Andrzej-Krawczyk.JPGAgnieszka-i-Artur-Duchnik.JPGAgnieszka-w-akcji.JPGAdam-Litwin-i-Przemysław-Paszko.JPGUczestnicy-15-lecia.jpgWacław-Rauch,-Janusz-Węgrzyn,-Edward-Chrost-i-Andrzej-Krawczyk.JPGkolacja-).JPGAdam-Litwin-i-Zygmunt-Czekański.JPGJacek-Pamuła,-Andrzej-Hrydziuszko.JPGbal.JPGAdam-Litwin,-Adam-Bonar-i-Przemek-Paszko.JPGpamiątkowy-plakat.JPGAdam-Bonar,-Michał-Haszczyc-i-Andrzej-Hrydziuszko.JPGAndrzej-Krawczyk-i-Adam-Litwin.JPGwpisy-do-kroniki-klubowej.JPGZygmunt-Czekański-i-zwycięzcy-zawodów.JPG

Klub od początku swojej działalności organizował zawody sportowe oraz brał udział w zawodach towarzyskich i okręgowych, choć przyznać trzeba, że początki były trudne o czym pisze w sprawozdaniu z dnia 7 marca 1992r Andrzej Sokołowski:

Po kilku latach przyszedł czas na starty w zawodach Grand Prix Polski oraz Mistrzostwach Polski. Nyski Klub to również praca z młodymi adeptami muchy a efektami tych działań były wysokie miejsca juniorów w zawodach okręgowych oraz GP Polski. W ostatnich latach za sprawą Mariusza Buczkowskiego Klub obecny był w Kadrze Narodowej Juniorów, na Mistrzostwach Świata Juniorów Dunajec'2014 oraz na Lexus Cup w Anglii.

Do największych osiągnięć sportowych klubu zaliczyć można:

 • 1994 dziesiąte miejsce Józefa Kloca w Muchowych Mistrzostwach Polski- Dunajec
 • 1995 siódme miejsce Józefa Kloca z zawodach cyklu GP Polski "Jesienny Lipień Sanu"
 • 1995 zajęcie trzeciego miejsca drużynowo w zawodach o "Puchar Kotliny Kłodzkiej" (Zbigniew Gawlik, Henryk Hartman, Adam Litwin)
 • 1998 zajęcie czwartego miejsca w punktacji Grand Prix Polski przez ZO PZW Opole, z udziałem klubowiczów (Jerzego Rachwała, Adama Litwina, Adama Podgórnego)
 • 1998 zajęcie szóstego miejsca w Mistrzostwach Polski na rzece Gwdzie przez kol. Jerzego Rachwała
 • 2009 piąte miejsce Darka Wojewódki z zawodach cyklu GP Polski "Jesienny Lipień Sanu"
 • 2009 trzecie miejsce Pawła Łojko w "Jesiennym Lipieniu Łupawy" w klasyfikacji juniorów
 • 2009 czwarte miejsce Pawła Łojko w klasyfikacji generalnej GP Polski za sezon w kategorii juniorów
 • 2013 III miejsce Mariusza Buczkowskiego w klasyfikacji juniorów Pucharu im. prof. Romaniszyna na Dunajcu
 • 2014 III miejsce Adama Podgórnego w klasyfikacji indywidualnej zawodów eliminacyjnych „Puchar Wydry"
 • 2015 zajęcie III-miejsca drużynowo w zawodach eliminacyjnych Puchar Raby
 • 2017 III miejsce drużyny na Muchowych Mistrzostwach Polski Juniorów /Kamil Dereń, Maciej Wójcik oraz Michał Salachna
 • 2018 II miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodów GP Polski 56 Pucharu Dunajca im. Prof. Br. Romaniszyna /Łukasz Lorenc, Jacek Pamuła, Adam Podgórny/
  Mistrzostwa-Okręgu-2016.JPGNajwięcej-Ryb-Chroboczek-2009-Adam-Bonar.JPGPuchar-Chroboczka-2009--Adam-Litwin.jpgPuchar-Wydry.jpgMP-Łupawa-2015--Łukasz-Lorenc,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny,-Mariusz-Buczkowski.JPGMP-Łupawa-2011--Maciej-Gaworski.JPGMP-Dunajec-2009--Zbyszek-Gawlik,-Adam-Podgórny,-Paweł-Łojko.JPGMP-Dunajec-2008--Adam-Podgórny,-Adam-Litwin,-Paweł-Łojko,-Zbyszek-Gawlik.JPGMP-Gwda-1998--Andrzej-Banek,-Jerzy-Rachwał,-Adam-Litwin,-Józef-Zając.jpgPuchar-Wisły-1996.jpgPuchar-Podhala-1999--Zbyszek-Gawlik,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny.jpgMistrzostwa-Polski-San.jpgMistrzostwa-Okręgu-2014.jpgGrand-Prix-Polski-2009--dekoracja-Ustka.jpgMistrzostwa-Świata-Dunajec-2014.jpgMistrzostwa-Okręgu-2005.jpgMistrzostwa-Okręgu-2012.jpgMistrzostwa-Okręgu-2015.jpegMistrzostwa-Polski-Gwda-1998.jpgJesienny-Lipień-Łupawy-2009.jpgMistrzostwa-Okręgu-2007.JPGMistrzostwa-Okręgu-2009.JPGMistrzsotwa-Okręgu-2010.JPGMistrzostwa-Okręgu-2011.jpgPuchar-Romaniszyna-2013-III-miejsce-indywidualnie-Mariusza-Buczkowskiego.jpgPuchar-kotliny-Kłodzkiej-1995-III-miejsce-drużynowo.jpgPuchar-Raby-2015-III-miejsce-drużynowo.jpgMistrzostwa-Okręgu-2008.JPGJesienny-Lipień-Sanu-2009.jpgMistrzostwa-Okręgu-2006.jpgMistrzostwa-Świata-Dunajec-2014--Nowy-Sącz.jpgPaweł-Łojko-czołowy-junior-Polskii-w-latach-2007-2009.jpgLexus-Cup-England-2015--Mariusz-Buczkowski.jpg

W roku 2011 Klub obchodził swoje 20-lecie. Była to okazja do wspaniałej muszkarskiej imprezy, która odbyła się w głuchołaskiej "Banderozie". W czasie rocznicowego spotkania odbyły się zawody wędkarskie na Białej Głuchołaskiej. Goście mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną o historii "Alexandry", wziąć udział w pokazach rzutowych, które poprowadził Piotr Talma. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes PZW Opole Marian Magdziarz, sekretarz ZO Jerzy Kozłowski, dyrektor Biura Okręgu Zbigniew Świderski oraz Koledzy z opolskiego "Thymallusa", zabrzańskiego "Chroboczka", Kłodzkiego Klubu Muchowego i inni.

Gość-specjalny--Wieczny-z-brązowym-medalem-z-MME-Włochy-2011.JPGAdam-Litwin,-Jerzy-Kozłowski,-Zbigniew-Świderski-i-Andrzej-Sokołowski.JPGPrezes-Marian-Magdziarz.JPGBiuro-imprezy.JPGKomisja-sędziowska--Janusz-Smółka,-Michał-Haszczyc,-Adam-Litwin.JPGPokaz-prowadzony-przez-Piotra-Talmę.JPGPodium-Zawodów--Paweł-Łojko,-Krzysztof-Sołtysik,-Mieczysław-Harnaś-Dziadura.JPGPrezes-Adam-Litwin,-Mariusz-Buczkowski,-Kolega-z-Kłodzka,-Maciej-Gaworski.JPGMariusz-Buczkowski,-Adam-Podgórny-i-Andrzej-Sokołowski.JPGJanusz-Węgrzyn-w-akcji.JPGŁukasz-Lorenc-z-nagrodą.JPGZbigniew-Gawlik,-Adam-Litwin,-Mieczysław-Dziadura-Harnaś.JPGKacper-Podgórny,-Adam-Podgórny.JPGDarek-Wojewódka-Polski-Świętów.JPGArtur-Duchnik.JPGImpreza-w-Banderozie.JPGPokaz-sprzętu--www-flyhouse-pl.JPGPrezentacja--Historia-ALEXANDRY.JPGNiedzielny-żurek-z-od-Pączka.JPGAndrzej-Hrydziuszko,-Łukasz-Lorenc,-Artur-Duchnik,-Adam-Podgórny,-Zbigniew-Gawlik.JPGDSC00049.JPGNajwiększa-ryba-zawodów--Nagrodę-z-rąk-.JPGBanderoza.JPGAdam-Litwin,-Jerzy-Kozłowski,-Zbigniew-Świderski-i-Andrzej-Sokołowski-2.JPG
W ostatnich latach działania Klubu w dużym stopniu skierowane były na ochronę wód krainy pstrąga i lipienia w powiecie nyskim. Zarybienia, znakowanie, sprzątanie koryta i brzegów rzeki, działalność edukacyjna -prowadzenie lekcji ekologicznych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Współpraca z nadleśnictwem Prudnik w ramach której obsadzono brzegi Białej Głuchołaskiej. Plan pracy Klubu przewiduje patrole nad Białką, które przynoszą efekty a tym samym  działania kłusowników zostały w znacznym stopniu ograniczone.

zaryb20042.jpgP9110205.JPGZarybianie-dopływów-pstrągiem-potokowym-Biskupów.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-5.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-2.jpgZnakowanie-obrebu-ochronnego-w-Głuchołazach.jpgOdłów-klenia-z-dopływów.jpgPodchowalniki-dla-narybku.jpgZarybianie-dopływów-pstrągiem-potokowym.jpgMontaż-tablic-most-na-Morów.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Polskiego-Świętowa-1.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-3.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-4.jpgPrace-na-ilaku.jpgOdłów-klenia-na-Białej-Głuchołaskiej.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-9.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-7.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Polskiego-Świętowa.jpgSprzątanie-Białej-Głuchołaskiej.jpgSprzątanie-dopływu-w-Polskim-Świętowie.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-1.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-6.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-8.jpgMontaż-ławek-nad-Białą-Głuchołaską.jpg

Przez te wszystkie lata znakomicie układała się współpraca Klubu z Prezesami, Zarządami oraz Biurem Okręgu. Pomysły Zarządu Klubu o działaniach proekologicznych i organizacyjnych zawsze zyskiwały poparcie. Łącznikiem pomiędzy Zarządem Klubu a Okręgiem jest Adam Podgórny, który od 2005 jest głównym specjalistą ds. ochrony i zagospodarowania wód w Biurze Okręgu Opole. Klubowicze zaangażowali się w działalność w strukturach PZW, pracując w Kole PZW Nr 2 w Nysie /Jacek Pamuła-członek Zarządu, Jacek Czarnecki i Andrzej Hrydziuszko- członkowie Komisji Rewizyjnej, Adam Podgórny przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Dariusz Wojewódka - członek Sądu Koleżeńskiego/. Prezes Adam Litwin przez pięć lat pracował w Okręgowej Komisji Rewizyjnej a od 2013 roku w Okręgowym Kapitanacie Sportowym odpowiadając za organizację sportu muchowego na Opolszczyźnie.

"Alexandra" angażuje się w promocję wędkarstwa muchowego wykorzystując do tego imprezy takie jak "Dni Nysy", pikniki wędkarskie, imprezy sportowe, festyny szkolne. Organizuje warsztaty muchowe w gronie klubowiczów i imprezy otwarte promujące muszkarstwo amatorskie i sportowe. Członkowie Klubu promują swoją działalność oraz opolskie muszkarstwo publikując w branżowej prasie wędkarskiej, prasie lokalnej oraz w Radiu Opole oraz Radiu Nysa.

Warsztaty-muchowe-w-Radochowie.jpgBieszczadzkie-warsztaty-muchowe-Gawra-2015.jpgPokaz-muszkarski--Adam-Litwin,-Prezes-Marian-Magdziarz,-Członek-Zarządu-Starostwa-Jerzy-Dunaj.jpgLekcja-ekologiczna-w-szkole-w-Nowym-Świętowie.jpgLekcja-ekologiczna-ze-szkołą-w-Polskim-Świętowie.jpgBiałolądecka-Ostoja--warsztaty-trociowe--Prezes-Adam-Litwin.jpgWarsztaty-pstrągowe-przy-imadle-Adam-Litwin.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Nowego-Świętowa.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-dzieci-podium.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-najmłodszych.jpgPokaz-muszkarski-w-Centrum-Kształcenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-w-Nysie.jpgRadio-Nysa-audycja-o-Klubie--Redaktor,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny.jpgPokaz-muszkarski--Przy-imadle-Jacek-Pamuła.jpgPiknik-rodzinny-2013.jpgPiknik-rodzinny-2014.jpgPokaz-wędkarstwa-muchowego-nad-jeziorem-nyskim.jpgLekcja-ekologiczna--Biała-Nyska-2015.jpgPokaz-wędkasrwa-muchowego-w-Opolu--Adam-Podgórny,-Adam-Litwin.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-dzieci-najlepsi.jpg

W roku 2013 Klub zwrócił się do Biura Okręgu z prośbą o pomoc w dzierżawie terenów przy Białej Głuchołaskiej w okolicach mostu na Markowice. W dniu 01.07.2013 została podpisana umowa dzierżawy w/w terenu, który został przekazany "Alexandrze" w gospodarowanie. W tym samym roku powstał projekt wiaty wędkarskiej, która została wybudowana przez klubowiczów a środki na jej powstanie pochodziły z PZW Opole oraz ze składek klubowych. Wokół wiaty wybudowano ławeczki oraz miejsce na ognisko. Wiata stała się miejscem spotkań nie tylko muszkarzy ale również osób wypoczywających nad Białą Głuchołaską.

P1010678_1599x1200.jpgP1010692_1599x1200.jpgP1010683_1599x1200.jpgP1010689_1599x1200.jpgDSC01279_1600x1200.jpgP1010674_1599x1200_1599x1200.jpgDSC_1019_1600x1063_1600x1063.jpgDSC_1023_1600x1063.jpgDSC_1029_1600x1063.jpgP1010684_1599x1200.jpgP1010685_1599x1200.jpgP1010694_1599x1200.jpgP1050380_1599x1200.jpgP1010688_1599x1200.jpgDSC01275_1600x1200.jpgP1010693_1599x1200.jpg


W ROKU 2016 KLUB OBCHODZIŁ SWOJE 25-LECIE !!!

 

Opracował: Adam Litwin