^ Do góry

LEKCJA EKOLOGICZNA NAD BIAŁĄ GŁUCHOŁASKĄ

Mając na uwadze zachęcanie naszych najmłodszych do aktywnego poznawania przyrody poprzez wyjście poza szkolne mury pracownicy Okręgu PZW w Opolu  wraz z członkami Klubu Muchowego ALEXANDRA z Nysy przeprowadzili  lekcję przyrody w terenie.  Zajęcia z czwartą klasą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej odbyły się przy okazji zarybiania Białej Głuchołaskiej.

 

Dzieci z uwagą wysłuchały informacji na temat ichtiofauny rzeki przekazanych przez Adama Podgórnego. Miały okazje z bliska obejrzeć i dotknąć narybku oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ryb żyjących w naszych wodach. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat dbałości o  nasze środowisko, szczególnie w kontekście segregacji odpadów. Lekcja była na tyle interesująca, że zakończyła się deklaracją kolejnego spotkania w terenie.

Adam Podgórny