^ Do góry

Terminarz zebrań klubowych

Terminarz zebrań klubowych w roku 2018

 
Termin Miejsce Opis
19.01.2018 Koło PZW Nr 2 w Nysie, ul. Celna

godzina 18.00 Program zebrania:

 • Zatwierdzenie planu pracy Klubu na rok 2018,
 • Organizacja wiosennych warsztatów muchowych
 • Harmonogram imprez sportowych 2018
 • sprawy różne
16.03.2018 Koło PZW Nr 2 w Nysie, ul. Celna

godzina 18.00 Program zebrania:

 • podsumowanie działań klubowych,
 • zawody klubowe "Wiosenny Pstrąg",
 • działania ekologiczne nad Białą Głuchołaską i Ilakiem
 • sprawy różne
 • Piątek Krętacza- warsztaty muchowe
27.04.2018 Koło PZW Nr 2 w Nysie, ul. Celna

godzina 18.00 Program zebrania:

 • podsumowanie dotychczasowych działań ekologicznych
 • podsumowanie zawodów "Wiosenny Pstrąg",
 • podsumowanie zawodów "Puchar Otwarcia"
 • przygotowanie Vision Casting Days
 • sprawy różne
29.06.2018 Koło PZW Nr 2 w Nysie, ul. Celna

godzina 18.00 Program zebrania:

 • podsumowanie dotychczasowych działań ekologicznych - Leat's Clean Up Europe! sprzątanie Białki
 • Podsumowanie pikniku muchowego Vision Casting Days
 • podsumowanie zawodów Mistrzostwa Okręgu 2018
 • podsumowanie Mistrzostw Polski
 • sprawy różne

 

 

 

 

O Nas

Celem działalności Klubu było i jest stworzenie w rejonie nyskim dogodnych warunków do uprawiania sportowego i rekreacyjnego połowu ryb na sztuczną muchę oraz ochrona i dbałość o rybostan górskich wód naszego regionu, a w szczególności Białej Głuchołaskiej.  Klub dba również o podnoszenie etyki i kwalifikacji wędkarskich wśród swoich członków. Od lat bierze udział w zarybianiu Białej Głuchołaskiej, dba również o wygląd jej brzegów i czystość koryta rzeki.


 
Lp Imię i nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania
1 Adam Podgórny Prezes Nysa
2 Michał Salachna v-ce prezes ds sportu Nysa
3 Zbigniew Gawlik v-ce prezes ds gospodarczych Nysa
4 Adam Litwin Skarbnik Nysa
5 Jacek Czarnecki Sekretarz Nysa
6 Sławomir Kowalski   Opole
7 Andrzej Sokołowski   Nysa
8 Janusz Węgrzyn   Nysa
9 Karol Sołtysik   Nysa
10 Jacek Pamuła   Siestrzechowice
11 Wiktor Galla   Siestrzechowice
12 Andrzej Hrydziuszko   Głuchołazy
13 Andrzej Jelonek   Kędzierzyn-Koźle
14 Krzysztof Sołtysik   Nysa
15 Paweł Łojko   Głuchołazy
16 Łukasz Lorenc   Opole
17 Kamil Dereń   Nysa
18 Maciej Wójcik   Nysa
19 Adam Bonar   Nysa
       
 
Dariusz Wojewódka
Jerzy Gaworski

 

 

Historia

Klub powstał z inicjatywy Andrzeja Sokołowskiego, który wraz z kolegą Józefem Klocem wędkując na Białej Głuchołaskiej spotykał młodych muszkarzy łowiących na sztuczna muchę. Ludzie Ci byli pełni entuzjazmu dla wędkarstwa muchowego i chłonni na wiedzę o technice wędkowania. Wtedy to padł pomysł wspólnego wędkowania i  wspólnego poszerzania "muchowych" horyzontów. Entuzjazm młodych ludzi nie dawał spokoju Andrzejowi Sokołowskiemu, który publikował na łamach lokalnej prasy swoją wędkarską rubrykę i  zaproponował w niej pierwsze spotkanie ludzi interesujących się wędkarstwem muchowym i Białą Głuchołaską.

U-Pana-Władzia-w-Zabrzeży--.jpgDariusz-Wojewódka-i-Tomasz-Rauch.jpgRobert-Błażejowski-i-Marek-Janik.jpgRobert-i-Tomek.jpgRobert-Błażejowski-i-Tomasz-Rauch.jpgTomasz-Rauch-i-Jerzy-Rachwał.jpgPierwsze-pikniki---Tomasz-Rauch-i-Robert-Błażejowski.jpgEskapady---Robert-Błażejowski-i-Jerzy-Rachwał.jpg
Pierwsze wspólne spotkania nad wodą nie "zwabiły" wielu muszkarzy, lecz kiedy w organizowaniu sekcji muchowej pomogła ówczesna Rada Koordynacyjna Nyskich Kół Wędkarskich udostępniając lokum na spotkania - coś ruszyło. W ten sposób w 1991 roku powstała Sekcja Muchowa "ALEXANDRA", która przekształciła się później w Klub Muchowy a Andrzej Sokołowski został pierwszym jego prezesem.

27 marca 1991 odbyło się zebranie założycielskie w Kole PZW Nr 1 w Nysie, na którym 18 członków wybrało pierwszy Zarząd Klubu.

dr-Andrzej-Sokołowski-Prezes-Klubu-w-latach-1991-1997.jpgAndrzej-Swoboda-Prezes-Klubu-w-latach-1997-2001.jpgAdam-Litwin--Prezes-Klubu-2001-2018.jpg
Zarząd Klubu od samego początku swojej działalności szukał kontaktu z innymi pasjonatami muchy, którzy zrzeszali się w kluby lub sekcje. Efektem tego było nawiązanie współpracy w innymi klubami: Chroboczek z Zabrza oraz Streamer Klub z Jeleniej Góry. Koledzy z "Chroboczka" byli gośćmi na 5-leciu "Alexandry", które odbyło się w Morowie nad Białą Głuchołaską.
5l (3).jpg5l (2).jpg5l (4).jpg5l (1).jpg
W tych czasach Klub był inicjatorem oznakowania rzeki, sprzątania jej brzegów. W roku 1993 nyscy muszkarze podnieśli "klubowy wymiar" lipienia w Białej Głuchołaskiej do 33 cm. W roku 1997 prezesem Klubu został Andrzej Swoboda, który piastował to stanowisko do  roku 2001. W tym czasie Biała Głuchołaska przeżywała poważne problemy związane z zatruciem ale Klub stanął na wysokości zadania. Poprzez prowadzoną w mediach akcję zdołano zidentyfikować winowajcę i doprowadzić do sprawy oraz wyegzekwowania kary a fundusze przeznaczyć na zarybienia. 1997 to rok pamiętnej powodzi, która sprawiła, że Biała musiała przejść szereg prac regulacyjnych a tym samym rybostan musiał być szczególnie chroniony. Wewnętrzne ustalenia mające na celu ochronę lipieni i pstrągów sprawiły, że rzeka "powstała" i już po kilku latach znowu cieszyła wędkarzy pięknymi rybami. W gronie „alexandrowiczów” znaleźli się ludzie, którzy tak jak Wacław Rauch pisali o Białej Głuchołaskiej, prowadzili polemiki na łamach lokalnej prasy związane z ochroną środowiska i mądrym zagospodarowaniem wód, w których żyły lipienie i pstrągi. Z czasem zaczęto traktować nas jako gospodarza Białej i liczyć się z naszym głosem a członkowie Zarządu Klubu wraz z Biurem Okręgu Opole zapraszani byli do konsultacji społecznych związanych z regulacjami i innymi pracami nad naszą piękną rzeką.

Puchar_Ostatka_2005.jpgPuchar-Wisły.jpgDunajec-Jerzy-Rachwał,-Piotr-Sołtysik-i-Andrzej-Swoboda.jpgPiknik-nad-Białą-Głuchołaską.jpgBóbr-we-Wleniu--Jerzy-Rachwał-i-Tomasz-Rauch.jpgWacław-Rauch--Działacz,-publicysta,-pasjonat-muszkarstwa.jpgSprzątanie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej.jpgZalesianie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej.jpgWleń.jpgZarybienie-Białej-Głuchołaskiej.jpgpocz10.jpgpocz5.jpgRozpoczęcie-Sezonu--Bóbr---Wleń-1994.jpgSprzątanie-brzegów-Białej-Głuchołaskiej-2.jpgPierwsze-Mistrzostwa-Polski-z-udziałem-ALEXANDRY.jpgSprzątanie-Świata-1993.jpg

W latach 2001-2018 prezesem był Adam Litwin, który wraz z zarządami wyznaczył cztery podstawowe filary działalności Klubu: ekologię, sport, turystykę wędkarską oraz promocję muszkarstwa. Działalność oparta na tych filarach okazała się trafiona a grono klubowiczów zaczęło się rozrastać o nowych muszkarzy z Opola, Kędzierzyna, Brzegu, Dobrzenia Wielkiego, Głuchołaz itp. W roku 2001 ruszyła również jedna z pierwszych klubowych stron internetowych, która działa do dzisiaj pod adresem www.alexandrafly.pl.

W roku 2006 Klub obchodził swoje 15-lecie. Impreza odbyła się w Głuchołazach a wśród zaproszonych gości byli Prezes PZW Opole Zygmunt Czekański, dyrektor Biura PZW Opole Zbigniew Świderski, Prezes Koła Nysa 2 Tadeusz Maksym oraz Koledzy z klubów "Thymallus" Opole, "Chroboczek" Zabrze oraz muszkarze z Polanicy. W czasie imprezy odbyły się zawody wędkarskie, które wygrał Edward Chrost "Ecik" z "Chroboczka" przed Andrzejem Popkiem i Januszem Węgrzynem.

Wacław-Rauch-i-Andrzej-Krawczyk.JPGAgnieszka-i-Artur-Duchnik.JPGAgnieszka-w-akcji.JPGAdam-Litwin-i-Przemysław-Paszko.JPGUczestnicy-15-lecia.jpgWacław-Rauch,-Janusz-Węgrzyn,-Edward-Chrost-i-Andrzej-Krawczyk.JPGkolacja-).JPGAdam-Litwin-i-Zygmunt-Czekański.JPGJacek-Pamuła,-Andrzej-Hrydziuszko.JPGbal.JPGAdam-Litwin,-Adam-Bonar-i-Przemek-Paszko.JPGpamiątkowy-plakat.JPGAdam-Bonar,-Michał-Haszczyc-i-Andrzej-Hrydziuszko.JPGAndrzej-Krawczyk-i-Adam-Litwin.JPGwpisy-do-kroniki-klubowej.JPGZygmunt-Czekański-i-zwycięzcy-zawodów.JPG

Klub od początku swojej działalności organizował zawody sportowe oraz brał udział w zawodach towarzyskich i okręgowych, choć przyznać trzeba, że początki były trudne o czym pisze w sprawozdaniu z dnia 7 marca 1992r Andrzej Sokołowski:

Po kilku latach przyszedł czas na starty w zawodach Grand Prix Polski oraz Mistrzostwach Polski. Nyski Klub to również praca z młodymi adeptami muchy a efektami tych działań były wysokie miejsca juniorów w zawodach okręgowych oraz GP Polski. W ostatnich latach za sprawą Mariusza Buczkowskiego Klub obecny był w Kadrze Narodowej Juniorów, na Mistrzostwach Świata Juniorów Dunajec'2014 oraz na Lexus Cup w Anglii.

Do największych osiągnięć sportowych klubu zaliczyć można:

 • 1994 dziesiąte miejsce Józefa Kloca w Muchowych Mistrzostwach Polski- Dunajec
 • 1995 siódme miejsce Józefa Kloca z zawodach cyklu GP Polski "Jesienny Lipień Sanu"
 • 1995 zajęcie trzeciego miejsca drużynowo w zawodach o "Puchar Kotliny Kłodzkiej" (Zbigniew Gawlik, Henryk Hartman, Adam Litwin)
 • 1998 zajęcie czwartego miejsca w punktacji Grand Prix Polski przez ZO PZW Opole, z udziałem klubowiczów (Jerzego Rachwała, Adama Litwina, Adama Podgórnego)
 • 1998 zajęcie szóstego miejsca w Mistrzostwach Polski na rzece Gwdzie przez kol. Jerzego Rachwała
 • 2009 piąte miejsce Darka Wojewódki z zawodach cyklu GP Polski "Jesienny Lipień Sanu"
 • 2009 trzecie miejsce Pawła Łojko w "Jesiennym Lipieniu Łupawy" w klasyfikacji juniorów
 • 2009 czwarte miejsce Pawła Łojko w klasyfikacji generalnej GP Polski za sezon w kategorii juniorów
 • 2013 III miejsce Mariusza Buczkowskiego w klasyfikacji juniorów Pucharu im. prof. Romaniszyna na Dunajcu
 • 2014 III miejsce Adama Podgórnego w klasyfikacji indywidualnej zawodów eliminacyjnych „Puchar Wydry"
 • 2015 zajęcie III-miejsca drużynowo w zawodach eliminacyjnych Puchar Raby
 • 2017 III miejsce drużyny na Muchowych Mistrzostwach Polski Juniorów /Kamil Dereń, Maciej Wójcik oraz Michał Salachna
 • 2018 II miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodów GP Polski 56 Pucharu Dunajca im. Prof. Br. Romaniszyna /Łukasz Lorenc, Jacek Pamuła, Adam Podgórny/
  Mistrzostwa-Okręgu-2016.JPGNajwięcej-Ryb-Chroboczek-2009-Adam-Bonar.JPGPuchar-Chroboczka-2009--Adam-Litwin.jpgPuchar-Wydry.jpgMP-Łupawa-2015--Łukasz-Lorenc,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny,-Mariusz-Buczkowski.JPGMP-Łupawa-2011--Maciej-Gaworski.JPGMP-Dunajec-2009--Zbyszek-Gawlik,-Adam-Podgórny,-Paweł-Łojko.JPGMP-Dunajec-2008--Adam-Podgórny,-Adam-Litwin,-Paweł-Łojko,-Zbyszek-Gawlik.JPGMP-Gwda-1998--Andrzej-Banek,-Jerzy-Rachwał,-Adam-Litwin,-Józef-Zając.jpgPuchar-Wisły-1996.jpgPuchar-Podhala-1999--Zbyszek-Gawlik,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny.jpgMistrzostwa-Polski-San.jpgMistrzostwa-Okręgu-2014.jpgGrand-Prix-Polski-2009--dekoracja-Ustka.jpgMistrzostwa-Świata-Dunajec-2014.jpgMistrzostwa-Okręgu-2005.jpgMistrzostwa-Okręgu-2012.jpgMistrzostwa-Okręgu-2015.jpegMistrzostwa-Polski-Gwda-1998.jpgJesienny-Lipień-Łupawy-2009.jpgMistrzostwa-Okręgu-2007.JPGMistrzostwa-Okręgu-2009.JPGMistrzsotwa-Okręgu-2010.JPGMistrzostwa-Okręgu-2011.jpgPuchar-Romaniszyna-2013-III-miejsce-indywidualnie-Mariusza-Buczkowskiego.jpgPuchar-kotliny-Kłodzkiej-1995-III-miejsce-drużynowo.jpgPuchar-Raby-2015-III-miejsce-drużynowo.jpgMistrzostwa-Okręgu-2008.JPGJesienny-Lipień-Sanu-2009.jpgMistrzostwa-Okręgu-2006.jpgMistrzostwa-Świata-Dunajec-2014--Nowy-Sącz.jpgPaweł-Łojko-czołowy-junior-Polskii-w-latach-2007-2009.jpgLexus-Cup-England-2015--Mariusz-Buczkowski.jpg

W roku 2011 Klub obchodził swoje 20-lecie. Była to okazja do wspaniałej muszkarskiej imprezy, która odbyła się w głuchołaskiej "Banderozie". W czasie rocznicowego spotkania odbyły się zawody wędkarskie na Białej Głuchołaskiej. Goście mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną o historii "Alexandry", wziąć udział w pokazach rzutowych, które poprowadził Piotr Talma. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes PZW Opole Marian Magdziarz, sekretarz ZO Jerzy Kozłowski, dyrektor Biura Okręgu Zbigniew Świderski oraz Koledzy z opolskiego "Thymallusa", zabrzańskiego "Chroboczka", Kłodzkiego Klubu Muchowego i inni.

Gość-specjalny--Wieczny-z-brązowym-medalem-z-MME-Włochy-2011.JPGAdam-Litwin,-Jerzy-Kozłowski,-Zbigniew-Świderski-i-Andrzej-Sokołowski.JPGPrezes-Marian-Magdziarz.JPGBiuro-imprezy.JPGKomisja-sędziowska--Janusz-Smółka,-Michał-Haszczyc,-Adam-Litwin.JPGPokaz-prowadzony-przez-Piotra-Talmę.JPGPodium-Zawodów--Paweł-Łojko,-Krzysztof-Sołtysik,-Mieczysław-Harnaś-Dziadura.JPGPrezes-Adam-Litwin,-Mariusz-Buczkowski,-Kolega-z-Kłodzka,-Maciej-Gaworski.JPGMariusz-Buczkowski,-Adam-Podgórny-i-Andrzej-Sokołowski.JPGJanusz-Węgrzyn-w-akcji.JPGŁukasz-Lorenc-z-nagrodą.JPGZbigniew-Gawlik,-Adam-Litwin,-Mieczysław-Dziadura-Harnaś.JPGKacper-Podgórny,-Adam-Podgórny.JPGDarek-Wojewódka-Polski-Świętów.JPGArtur-Duchnik.JPGImpreza-w-Banderozie.JPGPokaz-sprzętu--www-flyhouse-pl.JPGPrezentacja--Historia-ALEXANDRY.JPGNiedzielny-żurek-z-od-Pączka.JPGAndrzej-Hrydziuszko,-Łukasz-Lorenc,-Artur-Duchnik,-Adam-Podgórny,-Zbigniew-Gawlik.JPGDSC00049.JPGNajwiększa-ryba-zawodów--Nagrodę-z-rąk-.JPGBanderoza.JPGAdam-Litwin,-Jerzy-Kozłowski,-Zbigniew-Świderski-i-Andrzej-Sokołowski-2.JPG
W ostatnich latach działania Klubu w dużym stopniu skierowane były na ochronę wód krainy pstrąga i lipienia w powiecie nyskim. Zarybienia, znakowanie, sprzątanie koryta i brzegów rzeki, działalność edukacyjna -prowadzenie lekcji ekologicznych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Współpraca z nadleśnictwem Prudnik w ramach której obsadzono brzegi Białej Głuchołaskiej. Plan pracy Klubu przewiduje patrole nad Białką, które przynoszą efekty a tym samym  działania kłusowników zostały w znacznym stopniu ograniczone.

zaryb20042.jpgP9110205.JPGZarybianie-dopływów-pstrągiem-potokowym-Biskupów.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-5.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-2.jpgZnakowanie-obrebu-ochronnego-w-Głuchołazach.jpgOdłów-klenia-z-dopływów.jpgPodchowalniki-dla-narybku.jpgZarybianie-dopływów-pstrągiem-potokowym.jpgMontaż-tablic-most-na-Morów.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Polskiego-Świętowa-1.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-3.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-4.jpgPrace-na-ilaku.jpgOdłów-klenia-na-Białej-Głuchołaskiej.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-9.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-7.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Polskiego-Świętowa.jpgSprzątanie-Białej-Głuchołaskiej.jpgSprzątanie-dopływu-w-Polskim-Świętowie.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-1.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-6.jpgZarybianie-Białej-Głuchołaskiej-8.jpgMontaż-ławek-nad-Białą-Głuchołaską.jpg

Przez te wszystkie lata znakomicie układała się współpraca Klubu z Prezesami, Zarządami oraz Biurem Okręgu. Pomysły Zarządu Klubu o działaniach proekologicznych i organizacyjnych zawsze zyskiwały poparcie. Łącznikiem pomiędzy Zarządem Klubu a Okręgiem jest Adam Podgórny, który od 2005 jest głównym specjalistą ds. ochrony i zagospodarowania wód w Biurze Okręgu Opole. Klubowicze zaangażowali się w działalność w strukturach PZW, pracując w Kole PZW Nr 2 w Nysie /Jacek Pamuła-członek Zarządu, Jacek Czarnecki i Andrzej Hrydziuszko- członkowie Komisji Rewizyjnej, Adam Podgórny przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Dariusz Wojewódka - członek Sądu Koleżeńskiego/. Prezes Adam Litwin przez pięć lat pracował w Okręgowej Komisji Rewizyjnej a od 2013 roku w Okręgowym Kapitanacie Sportowym odpowiadając za organizację sportu muchowego na Opolszczyźnie.

"Alexandra" angażuje się w promocję wędkarstwa muchowego wykorzystując do tego imprezy takie jak "Dni Nysy", pikniki wędkarskie, imprezy sportowe, festyny szkolne. Organizuje warsztaty muchowe w gronie klubowiczów i imprezy otwarte promujące muszkarstwo amatorskie i sportowe. Członkowie Klubu promują swoją działalność oraz opolskie muszkarstwo publikując w branżowej prasie wędkarskiej, prasie lokalnej oraz w Radiu Opole oraz Radiu Nysa.

Warsztaty-muchowe-w-Radochowie.jpgBieszczadzkie-warsztaty-muchowe-Gawra-2015.jpgPokaz-muszkarski--Adam-Litwin,-Prezes-Marian-Magdziarz,-Członek-Zarządu-Starostwa-Jerzy-Dunaj.jpgLekcja-ekologiczna-w-szkole-w-Nowym-Świętowie.jpgLekcja-ekologiczna-ze-szkołą-w-Polskim-Świętowie.jpgBiałolądecka-Ostoja--warsztaty-trociowe--Prezes-Adam-Litwin.jpgWarsztaty-pstrągowe-przy-imadle-Adam-Litwin.jpgSprzątanie-Świata-ze-szkołą-z-Nowego-Świętowa.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-dzieci-podium.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-najmłodszych.jpgPokaz-muszkarski-w-Centrum-Kształcenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-w-Nysie.jpgRadio-Nysa-audycja-o-Klubie--Redaktor,-Adam-Litwin,-Adam-Podgórny.jpgPokaz-muszkarski--Przy-imadle-Jacek-Pamuła.jpgPiknik-rodzinny-2013.jpgPiknik-rodzinny-2014.jpgPokaz-wędkarstwa-muchowego-nad-jeziorem-nyskim.jpgLekcja-ekologiczna--Biała-Nyska-2015.jpgPokaz-wędkasrwa-muchowego-w-Opolu--Adam-Podgórny,-Adam-Litwin.jpgPiknik-rodzinny-konkurs-dla-dzieci-najlepsi.jpg

W roku 2013 Klub zwrócił się do Biura Okręgu z prośbą o pomoc w dzierżawie terenów przy Białej Głuchołaskiej w okolicach mostu na Markowice. W dniu 01.07.2013 została podpisana umowa dzierżawy w/w terenu, który został przekazany "Alexandrze" w gospodarowanie. W tym samym roku powstał projekt wiaty wędkarskiej, która została wybudowana przez klubowiczów a środki na jej powstanie pochodziły z PZW Opole oraz ze składek klubowych. Wokół wiaty wybudowano ławeczki oraz miejsce na ognisko. Wiata stała się miejscem spotkań nie tylko muszkarzy ale również osób wypoczywających nad Białą Głuchołaską.

P1010678_1599x1200.jpgP1010692_1599x1200.jpgP1010683_1599x1200.jpgP1010689_1599x1200.jpgDSC01279_1600x1200.jpgP1010674_1599x1200_1599x1200.jpgDSC_1019_1600x1063_1600x1063.jpgDSC_1023_1600x1063.jpgDSC_1029_1600x1063.jpgP1010684_1599x1200.jpgP1010685_1599x1200.jpgP1010694_1599x1200.jpgP1050380_1599x1200.jpgP1010688_1599x1200.jpgDSC01275_1600x1200.jpgP1010693_1599x1200.jpg


W ROKU 2016 KLUB OBCHODZIŁ SWOJE 25-LECIE !!!

 

Opracował: Adam Litwin

 

 

 

 

 

Puchar Prezesa

Tradycją nyskiego Klubu Muchowego „ALEXANDRA” jest wakacyjny wyjazd, który w tym roku odbywał się 16-18 sierpnia nad Bobrem. Klubowicze wybrali na bazę wyjazdu Tartak w Dolinie Bobru, piękne miejsce poniżej zapory w Pilichowicach. Gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez naszego przyjaciela Igora Glindę to miejsce przyjazne dla muszkarzy, którzy znajda tam nie tylko ciszę, spokój, piękne widoki i dobrą kuchnię ale i fachową poradę wędkarską taka jak dobór sprzętu i przynęt.

Czytaj więcej...

XX-lecie Klubu "ALEXANDRA"

W miniony weekend nyscy muszkarze zrzeszeni w klubie „ALEXANDRA” obchodzili swoje święto -XX-lecie działalności. Impreza odbywała się w głuchołaskiej Banderozie, ale wszystko zaczęło się nad Białą Głuchołaską, rzeką która jest oczkiem w głowie „alexandrowiczów”.
W uroczystych zawodach udział wzięli zaproszeni goście z zabrzańskiego „Chroboczka”, z Kłodzka, Wrocławia oraz członkowie Alexandry.
Gości nad brzegiem Białki przywitał prezes Adam Litwin, losowanie i nad wodę. Cztery godziny z wędką w przemiłej atmosferze i zawodnicy zaczęli zjeżdżać do Banderozy, gdzie już oczekiwali ich Dyrektor Biura Okręgu PZW Opole Pan Zbigniew Świderski, sekretarz Zarządu Jerzy Kozłowski, koordynator ds. muszkarstwa w Okręgu Opole i długoletni prezes opolskiego „Thymallusa” Andrzej Banek, wiceprezes naszego nyskiego Koła nr.2 Roman Mazanowski oraz owacyjnie przyjęty założyciel nyskiej „Alexandry” Andrzej Sokołowski.
Po tak „twardej” walce jaką stoczyli uczestnicy zawodów obiad smakował wyśmienicie a zimne piwo/oczywiście bezalkoholowe/ po czterech godzinach w ekstremalnym upale sprawiło że uśmiechy powróciły na opalonych twarzach. Wyniki ogłosił Adam Litwin a nagrody wręczali goście honorowi.
I miejsce w zawodach zajął Krzysiek Sołtysik i to on zdobył piękny puchar ufundowany przez Zarząd Okręgu PZW Opole a wręczał go Pan Zbigniew Świderski, drugie miejsce wywalczył Paweł Łojko a trzecie Mieczysław Dziadura „Harnaś” z Chroboczka. Uczestnicy rywalizowali również o najdłuższą rybę i tu nagrodę za najdłuższego lipienia z rąk Pana Romana Mazanowskiego odebrał Adam Bonar
W kategorii juniorów zwyciężył Maciej Gaworski przed Patrykiem Biegusem z Kłodzka a na najniższym stopniu podium stanął Mariusz Buczkowski.
XX-lecie było również okazją do podziękowania założycielowi klubu Andrzejowi Sokołowskiemu za idee, które nakreślił w trakcie zakładania klubu, a które do dzisiaj są filarem działalności „Alexandry”. Podziękowania również należą się Panu Prezesowi Koła Nr. 2 Tadeuszowi Maksymowi, za pomoc w działaniach klubu.

W trakcie spotkania Pan Piotr Talma z firmy Flyhouse prezentował sprzęt wędkarski renomowanych firm a potem zaprosił wszystkich na pokaz rzutów. Pan Piotr jest jedynym polskim muszkarzem  posiadającym Certyfikat Instruktora Rzucania Muchówką /Certifikowany przez Amerykanska Organizacje FFF(Federation of Fly Fishers).Prezentacja była wspaniałą lekcją nie tylko dla młodych adeptów muszkarstwa ale również dla ludzi, którzy już nie jeden przypon zerwali.
Po tak wspaniałej lekcji zorganizowano konkurs rzucania muchówką ….do celu. Poprowadzili go Łukasz Lorenc i Zbigniew Gawlik. A wygrał …. Łukasz Lorenc, który odebrał nagrodę od jej fundatora „Harnasia”.
Po kolacji przyszedł czas na wspominki i prezentację działalności klubu. XX-lat w fotograficznej pigułce przedstawił prezes Adam Litwin.
Ojjjjj niejednemu łezka w oku się zakręciła jak zobaczył na ekranie siebie lub swoich kolegów z przed 20-lat. I tak spokojnie sobie siedzieliśmy aż tu nagle niespodzianka…. odwiedził nas Pan Prezes Marian Magdziarz. Była okazja do dyskusji o problemach i sukcesach nyskiego klubu.
Okazało się, że nie była to jedyna miła niespodzianka tego wieczoru.
W godzinach wieczornych przybył do nas prosto z mistrzostwach świata we Włoszech jeden z członków Kadry Narodowej w Wędkarstwie Muchowym. Tomasz Wieczorek „Wieczny” spokojnie wyłonił się z ciemności ale jednak coś tam błyszczało….. był to brązowy medal mistrzostw świata. Toasty i świętowanie medalu a przy okazji prezentacja zdjęć z mistrzostw trwały do późna.
Goście jeszcze w niedzielę odwiedzili Białą Głuchołaską aby nacieszyć oko lipieniami i pstrągami pływającymi w głuchołaskim „zdroju”. A są one niewątpliwie efektem wieloletniej pracy nyskich muszkarzy. Pracy, która zawsze świetnie się układała zarówno z macierzystym Kołem nr2 w Nysie jak i Zarządem Okręgu PZW Opole i Biurem Okręgu. I mamy nadzieję, że będzie tak przez następne 20-lat.

Zapraszamy na www.alexandrafly.za.pl

Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma Vision Polska

Patronem medialnym imprezy była Sztuka Łowienia